top of page
Image by Biel Morro

ההכשרה שלי

  • הידרותרפיה במכללת איזי שפירא.

  • מטפלת וואטסו Watsu Practitioner מוסמכת WABA.

  • פסיכותרפיה גופנפש מסלול ארבע שנתי מרכז שילוב, בחסות אקדמית של אוניברסיטת חיפה.

  • קנדידטית בארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית ILABP

  • הכשרות מתקדמות הידרותרפיה בנושא וויסות חושי והקשת האוטיסטית.

  • לימודי גופנפש במרכז גוף נפש רמת השרון – הגוף זוכר וטראומות לידה עם רות בן אשר, הרוח בערבי הנחל עם אסף רולף בן שחר

  • ג'הארה קליני עם טובה רוזן.

bottom of page